Stlač enter alebo pre zrušenie ESC

  22.06.2016

Etapy tvorby bakalářské práce

V praxi se velmi často setkáváme s bakalářského pracemi, které jsou formálně i obsahově vypracované správně, ale obsahují množství pravopisných chyb, či dokonce překlepů. Autoři si často práce dostatečně nepřečtou, napíšou jejich takříkajíc "na koleně" a neopraví tak do očí bijící nedostatky.

Číst dál
  22.06.2016

Výběr tématu bakalářské práce

Výběr tématu bakalářské práce je často spojen s probdělé nocí, kde všichni spolužáci sedí doma za svými počítači a čekají na úder půlnoci, kdy budou témata zveřejněny v informačním systému vysoké školy.

Číst dál
  22.06.2016

Brainstorming, poznámky a osnova bakalářské práce

Po volbě vhodné témata je čas na brainstorming a přemýšlení o tom, co nového by autor mohl do daného tématu vnést. V této fázi je velmi dobré setkat se s nezaujatým člověkem, který o tématu nemusí vědět mnoho, ale svými otázkami může autora navést ke zcela novým myšlenkám a práci navigovat novým inovativním směrem.

Číst dál
  22.06.2016

Studium a zpracování literatury

Při práci s literárními prameny je nutné zaměřit svou pozornost na to, aby každá věta přispěla k řešení zadání práce. Je třeba se vyhnout zbytečným balastem a množství definic, které s tématem přímo nesouvisí. Základ je vysvětlit klíčové pojmy a dále se věnovat současnému stavu řešené problematiky doma a v zahraničí

Číst dál