Brainstorming, poznámky a osnova bakalářské práce

Po volbě vhodné témata je čas na brainstorming a přemýšlení o tom, co nového by autor mohl do daného tématu vnést. V této fázi je velmi dobré setkat se s nezaujatým člověkem, který o tématu nemusí vědět mnoho, ale svými otázkami může autora navést ke zcela novým myšlenkám a práci navigovat novým inovativním směrem.

Zde je také vhodné sepsat si klíčové pojmy práce a také vše, co nám k tématu napadne. Fantazii se meze nekladou a čím více času věnuje autor brainstormingu, tím kvalitnější základ své budoucí práce postaví.

Tvorba poznámek lze nejúčinněji zpracovat na známé barevné "Post it" nálepky, které si můžeme přilepit do poznámkového bloku či na nástěnku a v případě potřeby je můžeme kdykoliv přemísťovat, odstraňovat, či doplňovat, nebo vkládat do diagramů, myšlenkových map apod. V případě, že máte pocit, že jste shromáždili dostatek kvalitních myšlenek a vizí, je čas sepsat si je na papír nebo do počítače a vypracovat předběžnou osnovu bakalářské práce. Na většinu témat již byly v minulosti vypracovány jiné závěrečné práce, je proto velmi užitečné vyhledat jejich a pokusit se od nich odlišit již v osnově práce.

Osnovu bakalářské práce je nutné vždy nejdříve konzultovat s vedoucím práce, který může osnovu schválit bez připomínek nebo s určitými připomínkami. Není zvykem, aby vedoucí osnovu zcela zamítl a tlačil striktně studenta do své metodiky. Bakalářská práce má vyjadřovat schopnosti a znalosti jejího autora a vedoucí práce má být pouze konzultant, který studenta nasměruje s cílem zkvalitnit výsledky práce pro praxi. V případě připomínek k osnově jejich student samostatně zapracuje a předloží upravený varianta vedoucímu bakalářské práce k opětovnému schválení. Definitivní podoba osnovy se ustálí až po finálním dokončení práce.