Brainstorming, poznámky a osnova diplomové práce

Po zvolení vhodné témata je čas na brainstorming a přemýšlení o tom, co nového by jste jako autor věděli do tématu přinést.

V této fázi je velmi dobré setkat se se zvědavým člověkem, který o tématu nemusí vědět mnoho, ale svými otázkami může autora navést ke zcela novým myšlenkám a práci navigovat inovativním směrem.

V této fázi je také důležité sepsat si klíčové pojmy práce a také vše, co nám k tématu napadne. Fantazii se meze nekladou a čím více času věnuje autor brainstormingu, tím má vyšší šanci postavit kvalitní základ své budoucí práce.

Tvorba poznámek lze nejúčinněji zpracovat na "Post it" nálepky, které si můžeme přilepit do poznámkového bloku nebo na nástěnku a v případě potřeby je můžeme kdykoliv přemísťovat, rušit, či doplňovat, nebo vkládat do diagramů, myšlenkových map apod. V případě, že máte dostatek kvalitních myšlenek a vizí, je čas sepsat si je na papír nebo do počítače a vypracovat předběžnou osnovu diplomové práce. Na většinu témat již byly v minulosti vypracovány jiné diplomové práce, je proto velmi užitečné vyhledat jejich, pokusit se odlišit již v osnově práce a podívat se na problematiku skrz jinou optiku.

Osnovu diplomové práce je nutné konzultovat s vedoucím práce, který může osnovu schválit bez připomínek, pokud je plně vyhovující, nebo ji schválí s určitými připomínkami. Není zvykem, aby vedoucí osnovu zcela zamítl a tlačil studenta do své metodiky. Diplomová práce má vyjadřovat schopnosti jejího autora a vedoucí práce má být pouze konzultant, který studenta nasměruje s cílem zkvalitnit výsledky práce pro praxi. V případě připomínek k osnově jejich student samostatně zapracuje a předloží upravený varianta vedoucímu diplomové práce k opětovnému schválení. Definitivní podoba osnovy se ustálí až po finálním dokončení práce.

V případě, že si nevíte poradit s diplomové prací nechte si levně vypracovat podklady k diplomové práci od Podklady24.cz