Stlač enter alebo pre zrušenie ESC

Diplomová práce

  19.06.2016

Etapy tvorby diplomové práce

V životě se často setkáváme s diplomovými pracemi, ty jsou formálně i obsahově vypracované správné, ale obsahují mnoho překlepů či pravopisných chyb

Číst dál
  19.06.2016

Brainstorming, poznámky a osnova diplomové práce

Po zvolení vhodné témata je čas na brainstorming a přemýšlení o tom, co nového by jste jako autor věděli do tématu přinést.

Číst dál
  19.06.2016

Rešerše literatury diplomovej práce

Když je autorovi jasné, kam chce zavést své čtenáře a má vypracovanou osnovu práce může začít psát samotné jádro. Při jeho tvorbě může znovu využít připravené poznámky.

Číst dál
  19.06.2016

Výzkum diplomové práce

Při tvorbě praktické části diplomové práce se nám nabízí několik výzkumných metod jako experiment, pozorování, ústní a písemné dotazování, analýza získaných podkladů a pod. V praxi se nejčastěji využívá forma dotazníků, které mohou mít různý počet i typ otázek, přičemž může jít o otázky otevřené, polootevřené nebo zavřené.

Číst dál