Etapy tvorby diplomové práce

V životě se často setkáváme s diplomovými pracemi, ty jsou formálně i obsahově vypracované správné, ale obsahují mnoho překlepů či pravopisných chyb

Student, který ukončí druhý stupeň vysokoškolského studia se očekává formální úroveň. Autoři si však práce pořádně nepřečtou a píší jejich "na koleně" a neopraví velké chyby. Příprava diplomové právě vyžaduje vytvoření časového plánu tím přejdeme psaní na poslední chvíli, což s sebou přináší spoustu zbytečných chyb.

Při tvoření kvalitní diplomové práce bychom se neměli obejít bez žádné z těchto etap, které si více popíšeme v nasledujúicich kapitolách:

Výběr vhodné tématu diplomové práce.

Brainstorming, tvorba poznámek a osnovy práce + první konzultace diplomové práce.

Shromažďování pramenů a rešerši literatury diplomové práce

Zpracování literatury a studium (teoretická východiska - začátek psaní diplomové práce).

Vlastní průzkum, experimentu a výzkum.

Kvantitativní a kvalitativní analýza výsledků (výsledky diplomvej práce).

Koncept práce a posouzení diplomové práce s konzultantem.

Gramatická a štyslistická formální úprava a korektura.

Čistopis a závěrečné hodnocení práce.

Vložení diplovmoej práce do systému CRZP a svázání, předání diplomové práce

Výběr tématu diplomové práce

Možná se i vám stalo, že jste vypracovávali bakalářskou práci, jejíž téma vám nic neříkala, nebo vám byla vysloveně proti srsti. Pokud se chcete vyhnout podobným útrapám při vypracování diplomové práci, výběr tématu nepodceňte a nic nenechte náhodě. Všechny nejsnáze a nejsrozumitelnější témata, které jsou zveřejněny v informačním systému vysoké školy se hned "rozchytal" a těm studentům, kteří nemají až tak rychlé prsty zůstanou jen ty nepříjemné. Tomuto stresu se však dá velmi jednoduše vyhnout. Je třeba si předem zvolit vedoucího své diplomové práce, který vám přiřadí téma dříve, než bude zveřejněna v systému, nebo vám dokonce umožní navrhnout si vlastní téma ušitou na míru. V takovém případě máte mnohem širší možnost volby a šance na úspěšnou práci se zvyšuje.

 

Správný výběr tématu diplomové práce je nesmírně důležitý. Zvolená téma by měla autora zajímat a měl by dostatečně chápat podstatu problematiky. Práce, při jejíž tvorbě si autor přečte jen několik knih a získá tak základní informace o tématu nedosahuje kvalitativní úroveň diplomové práce s udělením akademického titulu. Nejlepší volbou je téma, o které již má autor značné informace, ale rád by se dotkl její podstaty a prozkoumal různé aspekty daného tématu. Hodnocení práce je totiž vždy lepší, když je obsahem práce výzkum jako i různé analytické metody, jako když je člověk přesvědčen, že o tématu ví všechno a chce v práci pouze interpretovat své subjektivní názory.

V případě, že se student necítí v žádném oboru takříkajíc doma, velkým pomocníkem se mu může stát vyhledávač Google. Do vyhledávače může snadno zadat témata, která ho zaujaly a zjistit, zda je k nim dostatečný počet zdrojů, ať už bylo téma řešena jinými studenty před ním, nebo naopak, je ještě neprobádaná. V případě, že autor chce mít práci napsanou, co nejrychleji a snaží se zjednodušit si to, zvolí si téma, o které nalezne nejvíce informací. Opačný případ je však tehdy, když má student snahu ohromit vedoucího práce, případně celou katedru, pokud například plánuje pokračovat v doktorském studiu. Tehdy doporučujeme zvolit si neprobádanou téma s těžší dostupnými zdroji, jejíž výběr ocení každý pedagog a promine v ní i případné formální nedostatky.