Etapy tvorby závěrečné práce

V praxi se velmi často setkáváme s pracemi, které jsou obsahově i formálně vypracované správně, ale obsahují množství pravopisných chyb, či překlepů. Autoři si často práce dostatečně nepřečtou, napíšou jejich takříkajíc "na koleně" a neopraví tak do očí bijící nedostatky. Příprava a vypracování závěrečné právě vyžaduje tvorbu časového plánu, abychom tak předešli psaní na poslední chvíli, které ze sebou přináší nejvíce zbytečných chyb.

Tvorba kvalitní závěrečné práce by se neměla obejít bez žádné z následujících etap, které si blíže popíšeme v dalších kapitolách:

Volba vhodné témata.

Brainstorming, tvorba poznámek a osnovy práce + první konzultace.

Rešerše literatury a shromažďování pramenů.

Studium a zpracování literatury (teoretická východiska - začátek psaní práce).

Realizace vlastního průzkumu, experimentu, či výzkumu.

Kvalitativní a kvantitativní analýza výsledků (výsledky práce).

Koncept práce + posouzení práce konzultantem.

Stylistická a gramatická korektura a formální úprava.

Čistopis a závěrečné hodnocení práce.

Svázání, předání a vložení závěrečné práce do systému CRZP.

www.podklady24.cz