Výběr tématu bakalářské práce

Výběr tématu bakalářské práce je často spojen s probdělé nocí, kde všichni spolužáci sedí doma za svými počítači a čekají na úder půlnoci, kdy budou témata zveřejněny v informačním systému vysoké školy.

Všechny nejsnáze a nejsrozumitelnější témata se rozchytal jako první a při snaze předjet ostatních často celý informační systém "spadne" a opětovné přihlašování je možné až nad ránem. Tomuto stresu a nejistotě z toho, že vám už zůstane jen to nejtěžší, se dá velmi jednoduše vyhnout. Je třeba si předem zvolit vedoucího své bakalářské práce, který vám přiřadí téma dříve, než bude zveřejněna v systému, nebo vám dokonce umožní navrhnout si vlastní téma ušitou na míru. V takovém případě máte mnohem širší možnost volby a šance na úspěšnou práci se zvyšuje.

 

Témata bakalářských prací mohou mít různé požadavky na zpracování v závislosti na následujících typů témat:

  1. a) teoreticko-kompilační, tzn. rešerše literatury (soubor poznatků o dané problematice, na základě studia domácí a zahraniční literatury s vyslovením vlastních názorů),
  2. b) teoreticko-výpočetní, tzn. zadání a řešení zvoleného technologického příkladu s využitím výpočetní techniky,
  3. c) experimentální, tzn. realizace experimentů, vyhodnocení jejich výsledků a diskuse,
  4. d) teoreticko-experimentální, tzn. teorie, experiment, vyhodnocení a diskuse.

 

Správný výběr tématu bakalářské práce je nesmírně důležitý. Zvolená téma by měla autora zajímat a měl by chápat podstatu problematiky. Práce, při jejíž tvorbě si autor přečte jen pár knih a získá tak základní informace o tématu nedosahuje kvalitativní úroveň bakalářské práce s udělením akademického titulu prvního stupně. Nejlepší volbou je téma, o které již má autor značné informace, ale rád by prozkoumal její různé aspekty.

 

 

V případě, že se student necítí v žádném oboru takříkajíc doma, velkým pomocníkem se mu může stát vyhledávač Google. Do vyhledávače může jednoduše zadat témata, která ho zaujaly a zjistit, zda k nim existuje dostatečný počet zdrojů, ať už bylo téma řešena jinými studenty před ním nebo naopak je ještě neprobádaná. V případě, že student chce mít práci napsanou, co nejrychleji a snaží se zjednodušit si to, zvolí si téma, o které na internetu, či v knižních zdrojích najde nejvíce informací. Výjimka platí, když má student snahu ohromit vedoucího práce, případně celou katedru, pokud například plánuje pokračovat v doktorském studiu. Tehdy právě doporučujeme zvolit si neprobádanou téma s těžší dostupnými zdroji.

 

V souvislosti s výběrem tématu je také velmi důležité připomenout, že když si student téma své bakalářské práce zvolil, musí se jí i důsledně přidržet a dále ji neměnit. Změna témata a následný přechod k jiné je spojen s mnoha komplikacemi, se ztrátou času a zbytečně vynaloženou energií spojenou s přípravou první témata. Takové změny témata obvykle ohrožují včasné napsání a odevzdání bakalářské práce a nakonec i její obhájení v řádném termínu. V případě pokud nestíháte vypracovat diplomovou nebo bakalářskou práci doporučujeme portál Podklady24.cz