Stlač enter alebo pre zrušenie ESC

Závěrečná práce

  08.06.2016

Etapy tvorby závěrečné práce

V praxi se velmi často setkáváme s pracemi, které jsou obsahově i formálně vypracované správně, ale obsahují množství pravopisných chyb, či překlepů. Autoři si často práce dostatečně nepřečtou, napíšou jejich takříkajíc "na koleně" a neopraví tak do očí bijící nedostatky. Příprava a vypracování závěrečné právě vyžaduje tvorbu časového plánu, abychom tak předešli psaní na poslední chvíli, které ze sebou přináší nejvíce zbytečných chyb.

Číst dál
  29.05.2016

Typy závěrečných prací

Tvorba závěrečné práce představuje pro každého studenta roli, jejíž splnění je základní podmínkou úspěšného ukončení jakéhokoli stupně vysokoškolského studia Jak pro studenta tak i pro konzultanta práce je velmi důležité, aby si ozřejmili, co má student vypracováním závěrečné práce dosáhnout a jaká úkol před nimi oběma stojí. Student musí dostat jasné pokyny, co od něj vyučující očekává a naopak konzultant musí mít jasno v tom, jaké nároky může na studenta klást, jaké jsou jeho dosavadní poznatky, zkušenosti a jaká je jeho snaha zkoumat a učit se nové věci.

Číst dál
  28.05.2016

Co je závěrečná práce?

Častým "strašákem" je i samotný balík MS Office (Word, Excel, Power Point a další), bez kterého se kvalitní závěrečná práce vypracovat nedá.

Číst dál